Badanie SATRO

Najpopularniejszym badaniem oceny pracy serca jest EKG. Tymczasem jego wyniki bywają zawodne. Aż 40 proc. osób, które przeszły zawał serca miało prawidłowy elektrokardiogram! Z kolei ewentualne zmiany zaobserwowane podczas badania EKG są już często spowodowane przebytym zawałem mięśnia sercowego. Pewna modyfikacja badania – próba wysiłkowa – jest badaniem bardziej skomplikowanym i przede wszystkim niebezpiecznym dla pacjenta. Na dodatek również zawodnym. Bardziej dokładne są scyntygrafia komputerowa ( badanie izotopowe) czy koronarografia, ale są to badania o wiele bardziej skomplikowane, przede wszystkim inwazyjne oraz bardzo drogie dla przeciętnego pacjenta.

Na czym polega badanie SATRO?

Badanie polega na komputerowej analizie i cyfrowym zwiększeniu czułości sygnału EKG w oparciu o nowy model elektrycznej pracy serca. Metoda ta łączy kształt sygnału EKG z procesami zachodzącymi w sercu, z naciskiem na niedokrwienie mięśnia oraz blizny zawałowe. Szczegółowo opisuje chwilowe potencjały poszczególnych fragmentów serca i ich wzajemne powiązania. Szczegółowo wskazuje obszary niedokrwienia.

Podczas badania na klatce piersiowej pacjenta rozmieszcza się elektrody, a pomiar wykonuje się w stanie w spoczynku. Technika badania przypomina więc standardowe badanie EKG, ale jest od niego wielokrotnie czulsze. Jest też całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne dla pacjenta. Z precyzją porównywalną ze scyntygrafią można szczegółowo wskazać na obszary niedokrwienia i zawału serca. Na wynik badania nie ma wpływu subiektywizm lekarza, ponieważ wyniki generowane są przez oprogramowanie urządzenia, a cały proces kończy się automatycznym wydrukiem protokołu.

Zalety badania SATRO

Badanie SATRO w nowatorski sposób analizuje zapis elektrycznej pracy serca. Jego czułość porównywalna jest ze scyntygrafią perfuzyjną wysiłkową, która jest badaniem drogim i inwazyjnym. Spośród 100 stwierdzonych przez scyntygrafię przypadków niedokrwiennych EKG spoczynkowe wykrywa statystycznie ok. 10 proc, EKG wysiłkowe ok. 30 proc. a metoda SATRO ok. 95 proc. przypadków! Badanie pokazuje najmniejsze zmiany niedokrwienne, nieprawidłowości w układzie bodźco - przewodzącym oraz zagrożenie zawałem w formie procentowej w stosunku do normy (zdrowego serca) oraz wiele określających parametrów. SATRO daje szansę wprowadzenia nowej jakości profilaktyki choroby wieńcowej - rejestrując subtelne odchylenia od normy, często na długo przed ich pojawieniem się w standardowym EKG.

SATRO jest metoda przyjętą przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Ocenia się, że dzięki powszechnemu stosowaniu metody SATRO można by zmniejszyć o 30% ilość nagłych zawałów!

Dla kogo SATRO?

Badanie polecane jest wszystkim osobom, które chcą, muszą albo powinny poznać stan swego serca. Co najmniej raz w roku powinny zbadać serce chorzy na cukrzycę, tarczycę czy inne choroby ogólnoustrojowe. Zalecane jest badanie po przebytych chorobach infekcyjnych z zajęciem serca, z powikłaniami sercowymi, czy dolegliwościami serca, które po raz pierwszy wystąpiły w czasie infekcji. Badaniu SATRO powinny poddać się osoby z nadwagą, obciążone wywiadem rodzinnym chorób serca, uzależnione od nałogów, żyjące w stresie oraz te, które bez kontroli lekarskiej aktywnie uprawiają sport. Badanie warto zrobić przed zabiegami operacyjnymi. A także obowiązkowo powinny je wykonać osoby odczuwające niepokojące sygnały dotyczące pracy serca.