Tlenoterapia

Metoda dożylnej tlenoterapii została opracowana przez dr med. H.S Regelsbergera, który przez ponad 30 lat prowadził badania w zakresie aplikacji niewielkich dawek tlenu pacjentom z różnymi schorzeniami. Metodę tę nazwał oxyvenizacją.

Dostarczone do krwi mikropęcherzyki tlenu powodują zwiększenie produkcji substancji rozszerzających naczynia krwionośne oraz działających przeciwzapalnie. Dzięki temu poprawia się gospodarka wodno – elektrolitowa i ustępują obrzęki.

Podanie tlenu zwiększa ilość białych krwinek co ma wpływ na poprawę odporności organizmu. Tlenoterapia poprawia przepływ krwi w tkankach obwodowych.

Kiedy warto przeprowadzić tlenoterapię?

Lista chorób, w których oxyvenizacja wykazuje pozytywne działanie jest długa. Generalnie warto przeprowadzić ją wszędzie tam, gdzie występuje niedobór tlenu. Tlenoterapię warto włączyć przy takich schorzeniach, jak:

 • Alergia
 • Astma
 • Choroby spowodowane zaburzeniami krążenia o zróżnicowanym podłożu
 • Migrena
 • Nadciśnienie
 • Stany przewlekłego zmęczenia
 • Zaburzenia snu
 • Zapalenie nerek i pęcherza moczowego
 • Zapalenia zatok
 • Zapalenia oskrzeli
 • Zwyrodnienie plamki żółtej

Dożylne infuzje tlenu stosowane są w medycynie komplementarnej m. in. w leczeniu chorób zapalnych i nowotworowych. U pacjentów poddawanych seryjnym zabiegom terapii tlenowej dochodzi do istotnego podwyższenia eozynofilów. Eozynofile, inaczej granulocyty kwasochłonne są rodzajem leukocytów (białych ciałek krwi), wytwarzanych przez szpik kostny i odpowiedzialnych m. in. za niszczenie pasożytów atakujących organizm. Granulocyty kwasochłonne wytwarzają 15-lipooksygenazę -1, enzym wykazujący działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.

Jak działa tlenoterapia na nasz organizm?

Tlenoterapia wykazuje pozytywny wpływ na nasz organizm w wielu aspektach, poczynając od usprawnienia codziennego funkcjonowania, poprzez łagodzenie czy nawet ustąpienie objawów wielu schorzeń. Do najczęściej zauważanych efektów należy:

 • miarodajne wydłużenie dystansu pieszego
 • stabilizacja przy chorobach sercowo – naczyniowych
 • poprawa funkcji układu oddechowego
 • poprawa sprawności wzrokowej i słuchowej
 • poprawa nastroju
 • poprawa długości i głębokości snu
 • ustąpienie „bólu ruchu i spoczynku”
 • wzrost wydajności organizmu, efekt odmłodzenia
 • szybkie zmniejszenie obrzęków
 • zwiększenie odporności na infekcje

Działania te potwierdzają m. in. analiza krwi, pomiar ciśnienia, badanie okulistyczne, test wysiłkowy na bieżni ruchomej. W wyniku poprawy przemiany materii mogą zostać obniżone parametry: kwasu moczowego i mlekowego, kreatyniny, homocysteiny, cukru we krwi, GGT, Hba1c,

Zabieg odbywa się w pozycji leżącej. Po jego zakończeniu pacjent powinien pozostać w tej pozycji jeszcze 20 minut. Czasami mogą występować takie objawy jak uczucie ucisku w mostku i kaszel. Bardzo rzadko występuje zaczerwienienie twarzy i bóle głowe.